hiemed

La Qualitat, la nostra primera prioritat

hiemed

La Qualitat, la nostra primera prioritat

Garantia de Qualitat...

Hierros del Mediterráneo obté la certificació per distribuir els seus productes amb el Marcatge CE.

Tots i cadascun dels productes que l'empresa adquireix als seus proveïdors han d'anar acompanyats del certificat de qualitat corresponent. Aquest document és el que defineix que un determinat article compleix la normativa corresponent. Qualsevol consumidor que així ho desitgi se us enviarà, juntament amb la documentació corresponent a l'enviament, el certificat de qualitat d'aquest producte; garantint així la qualitat del mateix.

Hierros del Mediterráneo – Viladecavalls, centre de transformació del Grup Hiemesa, va renovar i ampliar el passat dia 11 de novembre de 2016 la certificació segons Norma UNE-EN 1090, per a classes d'execució EXC2 i EXC3 en operacions de tall, granallat i pintura, afegint-se a les operacions esmentades assemblatge i soldadura estructural, en compliment dels requisits i obligacions associats al marcatge CE sobre la producció executada.

UNE-EN 1090 ESP

Política de Qualitat Hierros del Mediterráneo

Declaracions de Prestacions (DdP)