Processos de Transformació

Processos de Transformació

Transformació

Hierros del Mediterráneo ofereix al nostre Centre de Viladecavalls tota mena de processos de Transformació de l'Acer.

Serveis de Tall a Mida

Disposem de màquina de tall per Disc i Cinta amb capacitat de precisió de +-0,5 mm a la seva geometria, assolint els 60 graus de gir. Opció de realitzar talls individuals i per paquets fins a amples de 1000 mm alts de 500 mm i llargs de 20,5 metres.

Cinta

Kaltenbach KBS 1010DG
· Rang de treball: alçada–5000 mm, ample-1000 mm
· Tall en paquets
· Tall rectes i a graus
· +45º/-60º

Disc Circular

· Rang de treball: en alçada–500, amplada–1000
· Tall en paquets/barres
· Talls rectes i en graus
· +45º/–45º

Serveis de Taladros i Colisos - TALADRE KDP

Realitzem forats i colisos mitjançant línia equipada amb trepant i elements de fresat per realitzar als tres eixos dels perfils amb rangs de fabricació de fins a 16 metres de longitud.

Perforat

Actualment, disposem de tres capçals amb cinc broques cadascun, que aporten un rendiment òptim a la producció.

Serveis d'escotat i bisellat - ROBOT KDK

Realitzem mecanitzats en perfils amb llargs fins a 20,5 metres i amples de 1000 mitjançant línia equipada amb robot d'oxitallat per a encastaments, escots, bisells, oxitall biga boyd, el·lipses i trepants mitjançant eina tipus regirar (multitaladrat) fins a 46 mm al mateix temps sobre els diferents eixos del perfil.

Escot

Talls mitjançant filtre d'Oxitall o Plasma.

Bigues BOYDS i Armades

En Hierros de Mediterráneo som especialistes en la transformació de l´acer.

Biga Boyd

Disseny, oxitall i fabricació de bigues boyds muntades i soldades tant hexagonals com circulars seguint requeriments per part del client segons marcat CE.

Biga Armada

Disseny i fabricació de biga armada conformades per xapes en diferents gruixos i longituds mitjançant soldadura homologada en arc submergit segons requeriments marcats CE.

Soldadura

A Hierros del Mediterráneo comptem amb una divisió especialitzada centrada en la soldadura de metall. Comptem amb una àmplia experiència al sector i més de 5000 metres quadrats per a la seva execució. El nostre equip de professionals homologats per a la soldadura ha treballat en multitud de projectes amb els més alts requisits d'execució, cosa que permet a Ferros del Mediterrani assegurar els estàndards d'execució més alts, siguin quines siguin les dimensions del projecte.

Soldadura Arc Submergit

Disposem de Màquina d´arc submergit per a la realització dels diferents tipus d´unions soldades entre perfils i xapes amb aportació de fil 2,4 seguint WPS i marcat CE.

Soldadura Manual

Realitzem projectes en col·laboració amb els nostres clients recolzats per oficina tècnica seguint normativa i marcatge CE fins a classe d'execució 2 i 3. Realització del pla de soldadura i els END en col·laboració amb el nostre coordinador de soldadura intern.

Processos de Granallat i Imprimat (Shoprimer)

Part del procés final en la construcció d'estructures metàl·liques és el granallament de la superfície. A Hierros del Mediterráneo comptem amb les millors màquines, un exhaustiu control de qualitat i personal humà per aconseguir els millors resultats. Així, es poden aconseguir superfícies lliures d'impureses, llestes per ser pintades o col·locades allà on s'hagin projectat.

Granallat

Nova instal·lació de tunel automàtic de granallat fins a aconseguir SA 21/2.

Imprimació

Imprimació mitjançant Shoprimer base aigua en colors vermell i gris, amb certificacions i homologacions compatibles amb tota mena de pintures i segons normatives BSD1.

Pintura

A Hierros del Mediterráneo comptem amb una planta de pintat i una cabina específica per a aquests efectes. Treballem amb pintura amb base d'aigua per permetre posteriors soldadures així com col·laborar amb el medi ambient, també amb pintures al dissolvent. A més, ens permet aconseguir les micres de pintura que marqui el projecte així com el color desitjat. Els nostres pintors professionals asseguraran que els resultats són excel·lents i perfectes per ser lliurats.

Pintura Manual

Espai de 1000 metres quadrats per a la realització de processos de pintat amb Airles en peces de grans dimensions o peces especials ja soldades.

Pintura Màquina

Disposem de línia pintura automàtica per a la realització dels diferents processos de Poliuretans, Epoxis, Riques a Zinc, Intumescents, Esmalts d'Acabat. Amb els procediments, micratges, colors RAL, en peces individuals o fins i tot soldades.